SvenskaEngelska
MAPTUN

Uppgraderingspolicy

För uppgradering till högre steg gäller följande villkor

- Från ett trimsteg till ett högre betalas skillnaden i pris för respektive programvara plus 500 kr och ev. arbetskostnad. Detta under förutsättning att bilen ej har bytt ägare sedan senaste uppgradering och att hårdvaran till uppgraderingen köps hos MapTun Performance. Exempel: Kunden köper ett steg 1 och uppgraderar till steg 3. Hårdvaran köps hos MapTun. Mellanskillnaden mellan steg 1 och steg 3 programvaran är 1000:- (8995-7995=1000:-). Kunden betalar således 1000 + 500 = 1500:- för steg 3 programmet.

- Om bilen har bytt ägare får den nye ägaren 50% rabatt på programvara vid uppgradering till ett högre trimsteg. För att erhålla rabatten krävs uppvisande av kvitto samt att bilen kommer till oss i Örebro för urläsning av programvara och att hårdvaran till uppgraderingen köps hos MapTun Performance.

- Uppgradering från bensinprogram till program med BioPowerfunktion för motsvarande trimsteg kostar 1995:- plus arbetskostnad. Detta under förutsättning att bilen ej har bytt ägare sedan senaste uppgradering och att hårdvaran till uppgraderingen köps hos MapTun Performance.

- Uppgradering till en MapTuner kostar 2995:- förutsatt att kunden tidigare har köpt program av MapTun Performance till önskad bil, samt att programmet kan appliceras i Maptunern för önskad bilmodell. Vid uppgradering av steg i samband med köp av MapTuner gäller samma uppgraderingspolicy som ovan.

- Önskar kunden att köpa hårdvaran från någon annan leverantör är kostnaden för uppgraderingsprogrammet fullt pris minus 20%. Detta gäller i den mån MapTun Performance anser sig kunna leverera ett program för önskad hårdvara.

Alla priser är angivna i SEK och är inkl. moms.

Copyright © Maptun Performance AB
Integritetspolicy
SAAB Original   FacebookGoogle+Youtube