SvenskaEngelska
MAPTUN

Individuell mappning

Priser på individuella mappningar

Individuell mappning T5 (singelbränsle, BF98 alt. E85): 12.500 kr
Individuell mappning T7/T8/V6: 12.500 kr
Individuell mappning T7/T8 med BioPowerfunktion: 16.000 kr

Vid samtidigt köp av all ingående hårdvara från MapTun kommer rabatt att erhållas på den individuella mappningen, då det underlättar mappningsarbetet att använda av oss välkända komponenter.

Hur går en individuell mappning till?

En återkommande fråga från kunder som funderar på individuella mappningar är hur en mappning går till, och vad som skiljer våra mappningar från de som utförs av vissa av våra branschkolleger.

Till att börja med är vår utgångspunkt vid en individuell mappning alltid att slutprodukten skall kännetecknas av samma egenskaper som våra färdiga trimsatser: hög driftsäkerhet och perfekt körbarhet. Samtidigt skall den färdiga produkten lämna prestanda i särklass! Detta kräver att mappningen sker minutiöst, på exakt samma sätt som när vi utvecklar våra färdiga trimsteg.

Redan innan mappning får kunden fylla i ett frågeformulär om bilen, och de modifikationer som har gjorts, för att vi skall ha full kontroll på hårdvarukonfigurationen och eventuella punkter som behöver ses över eller kompletteras innan mappningen.

När bilen kommer till oss går vi igenom den enligt ett förutbestämt testprotokoll, där vi mäter och kontrollerar nyckelparametrar som bränsletryck, laddtryck och grundtryck samt gör en provtryckning från luftfilter till insug. Inte sällan tar felsökningen uppemot en halv arbetsdag innan vi har säkerställt att allt på bilen är redo för en lång hård session i Rototesten.

När bilen väl riggas upp i Rototesten sker grundläggande mappning av bränslekurvor mot lambdascanner och avgastemperaturmätare (EGT) för att lägga en solid grund för mappning av effekt. Mappning av bränslekurvor kan ta allt från ett par timmar, om hårdvaran är välkänd, till flera arbetsdagar för mappning av bränslekurvor på två bränslen för bilar som skall ha BioPowerfunktion. Vår erfarenhet har lärt oss att perfekt kalibrerade bränslekurvor är A och O för att få ett väl fungerande slutresultat. På bilar med BioPowerfunktion är det helt avgörande!

Efter att ha mappat bränslekurvor ändrar vi fokus till att locka fram mer effekt ur maskinen. Detta sker gradvis, från mycket låga varv och hela vägen upp till varvstopp. På lägre varv handlar det om att genom att justera motorparametrar få turbon att ladda så tidigt som möjligt. Därefter kalibrerar vi, genom mellanregistret och på väg mot toppeffekt, steg för steg vridmomentet till en nivå som vi bedömer är rätt för just den enskilda bilen. Det kan variera beroende på kundens önskemål, hårdvaruspecifikation som koppling, växellåda och annat samt givetvis hur bilen skall användas. Vår strävan är dock att leverera en så linjär och mjuk vridmomentkurva som möjligt, för att göra bilen körbar och undvika momentpeakar som skadar transmission och försvårar för framhjulen att behålla greppet. Hela tiden loggas samtliga motorparametrar i vårt egenutvecklade tuningverktyg, tillsammans med externa mätdata som lambda, avgastemp och mottryck i olika delar av systemet. Bilen körs i minst 60 sekunder per mätpunkt för att tillåta alla värden att stabilisera sig.

På högre varv kalibrerar vi mjukvaran för att inte bara leverera en hög toppeffekt på pappret utan en så hög genomsnittseffekt som möjligt i det intervall där fullgasaccelerationer sker. Det är det som ger verklig prestanda på vägen eller banan!

På högre varv är full kontroll på samtliga motorparametrar än viktigare, och här ägnar vi en stor del av mappningstiden åt att finjustera laddtryck och tändning för att säkerställa att vi ger maximal effekt med bibehållen driftsäkerhet. Här spelar mätning av EGT och mottryck en mycket viktig roll!

Efter att vi är nöjda med slutresultatet i bänken tas bilen ut på väg för att kalibrera trottelrespons, beteende vid växling och finjustering av vridmoment på lägre växlar. Här verifierar vi också att samtliga motorparametrar ligger på rätt nivåer även vid längre fullgasaccelerationer och andra specifika tester. Loggning sker även här med vårt egenutvecklade tuningverktyg.

En komplett mappning enligt beskrivningen ovan tar oftast minst två arbetsdagar, inte sällan tre. Vid mer komplicerade mappningar med BioPowerfunktion är det inte ovanligt att uppemot en hel arbetsvecka åtgår.

Självklart kan man göra en "mappning" snabbare och enklare än så, men man hoppar då över ett stort antal steg som vi anser är avgörande för slutresultatet. För oss är kvaliteten på slutprodukten och en kund som är nöjd även flera år senare det enda som räknas.

Copyright © Maptun Performance AB
Integritetspolicy
SAAB Original   FacebookGoogle+Youtube